პროფესიული საგანამნათლებლო პროგრამის სტუდენტები საქველმოქედო აქციის ფარგლებში სტუმრად იმყოფებოდნენ საქველმოქედო ფონდ საქართველოს კარიტასში

პროფესიული საგანამნათლებლო პროგრამის სტუდენტები საქველმოქედო აქციის ფარგლებში სტუმრად იმყოფებოდნენ საქველმოქედო ფონდ საქართველოს კარიტასში

17 ივნისს კეონი აკადემიის " თმის მომსახურების" პროფესიული საგანამნათლებლო პროგრამის სტუდენტები საქველმოქედო აქციის ფარგლებში სტუმრად იმყოფებოდნენ საქველმოქედო ფონდ საქართველოს კარიტასში. აქციის ფარგლებში სტუდენტები მოემსახურნენ ჰუმანიტარული სასადილოს ბენეფიციარებს. აკადემია მომავალშიც გეგავს მსგავსი ღონისძიებების განხორციელებას 

პროფესიული საგანამნათლებლო პროგრამის სტუდენტები საქველმოქედო აქციის ფარგლებში სტუმრად იმყოფებოდნენ საქველმოქედო ფონდ საქართველოს კარიტასში