პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყება 22 მაისს  და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყება 22 მაისს  და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყება 22 მაისს  და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.
რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში https://vet.emis.ge ვებგვერდის მეშვეობით. 
შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროფესია, შემოაბიჯეთ პროფესიულ განათლებაში და გახდით კონკურენტუნარიანი კადრი შრომის ბაზარზე.
დამატებითი ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ კატალოგში: https://keuneacademy.ge/images/cataloguee.pdf
დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ  დაგვიკავშირდეთ: 
ტელ: 599 09 09 
E-mail : info@keuneacademy.ge
მის: თბილისი, პ.ქავთარაძის 20 დ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყება 22 მაისს  და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.