„პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების “ და  „პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების განვითარების“ კვლევის შედეგები

„პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების “ და  „პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების განვითარების“ კვლევის შედეგები

2022 წლის 22 დეკემბერს კეონი აკადემიაში  თმის მომსახურების და ფრჩხილის მომსახურების პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებთან გაიმართა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა. შეხვედრის ფარგლებში  სტუდენტებს მიეწოდათ  „პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების “ და  „პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების განვითარების“ კვლევის შედეგები. ასევე, შედეგებიდან გამომდინარე  ადმინისტრაციულმა პერსონალმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტებს მიაწოდა ინფორმაცია მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან  საკითხებზე. 

„პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების “ და  „პროფესიულ სტუდენტთა სერვისების განვითარების“ კვლევის შედეგები