საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვის მიზნით

საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვის მიზნით

18 იანვარს კეონის აკადემიაში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვის მიზნით შერჩეულ დაინტერესებულ პირებთან.

 

შეხვედრაზე განხილული იქნა დაინტერესებულ პირთა ვიწრო წრის  განსაზღვრის მექანიზმები და მათი ფუნქციები,  შემდგომი თანამრომლობისთვის შეირჩა კომუნიკაციის ფორმები.  Covid-19 ით გამოწვეული პანდემიის გამო შეხვედრა ონ ლაინ რეჟიმში ჩატარდა.

 

#KeuneAcademyGeorgia

 

 

 

საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვის მიზნით