სასიამოვნო სიახლე!

სასიამოვნო სიახლე!

გაცნობებთ, რომ ცვლილებები განხორციელდა "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში და პროფესიული სტუდენტები ისარგებლებენ დაზღვევის სპეციალური პირობებით, ისევე როგორც უმაღლესი განათლების სფეროს სტუდენტები.

სასიამოვნო სიახლე!