საწარმოო პრაქტიკა

საწარმოო პრაქტიკა

 თმის მომსახურების პროფესიული საგანმანათლებლო პოგრამის სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკას გადიან სილამაზის სალონ სტუდია keon-ში.

 

ისინი უკვე დაეფლნენ თეორიულ და პრაქტიკულ მოდულებს. ჩვენ წარმატებას ვუსუვებთ პროფესიულ ზრდაში

 

წარმოგიდგენთ საწარმოო პრაქტიკის ამსახველ ფოტო მასლას.

საწარმოო პრაქტიკა