სახანძრო უსაფრთხოება  და  შრომის უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოება  და  შრომის უსაფრთხოება

26    და 27 ოქტომბერს კეონი აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალისთვის      ჩატარდა ტრეინინგი: სახანძრო უსაფრთხოება  და  შრომის უსაფრთხოება
        ტრეინინგს უძღვებოდა შრომის უსაფრთოების სპეციალისტი გერასიმე პორფირიადი

სახანძრო უსაფრთხოება  და  შრომის უსაფრთხოება