სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

1 აპრილს კეონი აკადემიაში ჩატარდა სახანძრო უსაფრთხოების ტრეინინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ  ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები და პროფესიული სტუდენტები. ტრეინინგს უძღვებოდა შრომის უსაფრთოების სპეციალისტი გერასიმე პორფირიადი. 

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი