სემინარი "თმის გაღიავება"

სემინარი "თმის გაღიავება"

28 მაისს კეონი აკადემიაში თმის მომსახურების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის ჩატარდა სემინარი სახელწოდებით "თმის გაღიავება" სემინარს უძღვებოდა პროფესიული განათლების მასწავლებელი ლევან მამულაშვილი. კეონი აკადემია მომავალშიც გეგმავს მსგავსი ღონისძიებების განხორციელებას 


 

სემინარი