ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგების

ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგების

26 ივნისს კეონი აკადემიაში ჩატარდა შეფასება პროფესიული მომზადების პროგრამის „ ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგების“ მსმენელებისათვის. შეფასების პროცესში მსმენელებმა განახორციელეს: ხელისა და ფეხის ფრჩხილის დამუშავება, ფრჩხილის  მოდელირება,  ფრჩხილის დაგრძელება და გამაგრება გელით და   ფრჩილის დაფარვა გელ ლაქით. 

ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგების