შეხვედრა სილამაზის სალონების წარმომადგენლებთან

შეხვედრა სილამაზის სალონების წარმომადგენლებთან

2023 წლის მარტში და აპრილში კეონი აკადემიის პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერმა და სასწავლო პროცესის მენეჯერმა გამართეს შეხვედრა სილამაზის სალონების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში  მონაწილეებს მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია კეონის აკადემიაში მოქმედ პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამებზე. 

შეხვედრა სილამაზის სალონების წარმომადგენლებთან