შიდა ვერიფიკაციის შედეგების პრეზენტაცია

შიდა ვერიფიკაციის შედეგების პრეზენტაცია

10 ივნისს კეონი აკადემიაში განხორციელდა შიდა ვერიფიკაციის შედეგების პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და პროფესიული განათლების მასწავლებლები. აკადემიაში იგეგმება აქტიური შეხვედრები სწავლებისა და შეფასების პროცესის გაუმჯობესების მიზნით. 

შიდა ვერიფიკაციის შედეგების პრეზენტაცია