სწავლება და შეფასება პროფესიულ განათლებაში

სწავლება და შეფასება პროფესიულ განათლებაში

12 ივლისს კეონი აკადემიაში პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის გაიმართა ტრეინინგი სწავლება და შეფასება პროფესიულ განათლებაში. ტრეინინზე პროფესიული განათლების მასწავლებლები გაეცნენ: აქტიური სწავლების სტრატეგიებს, შეფასების მიდგომებს და მტკიცებულებების შეგროვების მეთოდებს. აკადემია ადამიანური რესურსების განვითარების კუთხით მომავალშიც გეგმავს მასწავლებლების საჭიროებებზე მორგებული ტრეინინგების ჩატარებას.

 სწავლება და შეფასება პროფესიულ განათლებაში