20 და 21 ივნისს კერძო კოლეჯები ასოციაციის ორგანიზმებით გაიმართა III ეროვნული კონფერენცია.

20 და 21 ივნისს კერძო კოლეჯები ასოციაციის ორგანიზმებით გაიმართა III ეროვნული კონფერენცია.

20 და 21 ივნისს კერძო კოლეჯები ასოციაციის ორგანიზმებით გაიმართა III ეროვნული კონფერენცია. კონფერენციის თემები იყოს: "პროფესიულ განათლებაში ინოვაციური სწავლება და შეფასება" და  "პროფესიული განათლების როლი პროფესიების განვითარებაში". კეონი აკადემიიდან აღნიშნულ კონფერენციაში მონაწილოება მიიღო პროფესიული გაანთლების მასწავლებელმა ნინო ბოკუჩავამ და სტუდენტებმა: ნინო ცაცანაშვილმა და თათია სარალიძემ. 

20 და 21 ივნისს კერძო კოლეჯები ასოციაციის ორგანიზმებით გაიმართა III ეროვნული კონფერენცია.