2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა

2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა

2021 წლის 27 დეკემბერს  განხორციელდა  კეონი აკადემიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა დაინტერესებული მხარეებისათვის. შეხვედრას უძღვებოდა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი  ეკატერინე წითლიძე. 

2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის წარდგენა