2022 წლის 16 დეკემბერს კეონი აკადემიაში გაიმართა ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია

2022 წლის 16 დეკემბერს კეონი აკადემიაში გაიმართა ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია

2022 წლის 16 დეკემბერს კეონი აკადემიაში გაიმართა ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც  თმის მომსახურების და ფრჩხილის მომსახურების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებმა  წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები თემაზე „სილამაზე და ჯანმრთელობა“. კონფერენციაში მონაწილე პროფესიულ სტუდენტები  და კონფერენციის ხელმძღვანელი  დაჯილდოვდნენ  მადლობის სიგელით. 

2022 წლის 16 დეკემბერს კეონი აკადემიაში გაიმართა ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია