ნანა ხითარიშვილი

ნანა ხითარიშვილი

Keune Academy Georgia პროფესიული კოლეჯი თმისა და სილამაზის მომსახურეობის მიმართულებით აკმაყოფილებს სწრაფად და მუდმივად ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, რომელცათ გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება საგანმანათლებლო მიმართულებით

ნანა ხითარიშვილი