ეკა წითლიძე

ეკა წითლიძე

ეკა წითლიძე - სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

ჩვენ გეხმარებით პროფესიული უნარების განვითარებაში და უზრუნველვყოფთ თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის მქონე კადრის, თმის სტილისტის და მანიკურის ოსტატის აღზრდას 

ეკა წითლიძე