თმის ღებვა

თმის ღებვა

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეცილისტის აღზრდა, რომელიც  ახორციელებს თმის შეღებვას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლება:

  • ფერთა თეორიის შესწავლას;
  • პალიტრის წაკითხვას;
  • შესაღებად საჭირო პროდუქციის შერჩევას;
  • შეღებვას სხვადახვა მეთოდით

 

პროგრამის ხანგძლივობაა 4 კვირა, პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა იმ პირს, ვისაც აქვს საბაზო განათლება.