ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება

ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეცილისტის აღზრდა, რომელიც  ახორციელებს ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგებას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლება:

  • ხელისა და ფეხის ფრჩხილის დამუშავებას;
  • ფრჩხილის მოდელირებას;
  • ფრჩხილის დაგრძელება და გამაგრება გელით;
  • ფრჩხილის დაფარვა გელ ლაქით

პროგრამის ხანგძლივობაა 4 კვირა, პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა იმ პირს, ვისაც აქვს საბაზო განათლება.