თმის მომსახურება

თმის მომსახურება

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - თმის მომსახურება

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 

⌑ თმის შეჭრა
⌑ სუბსტრაქტული სქემით ძირითადი ფერების გაფორმება
⌑ პალიტრის კლასიფიკაცია
⌑ თმის შეღებვა და გაღიავება
⌑ თმის ქიმიური დახვევა და გასწორება
⌑ სხვადასხვა სახის ვარცხნილობის შექმნა 
⌑ წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება
⌑ თმის სპა პროცედურების შესრულება

 

 

 სწავლის ხანგრძლივობაა 36 სასწავლო კვირა