ფრჩხილის მომსახურება

ფრჩხილის მომსახურება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ფრჩხილის მომსახურება

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია:


⌑ დაამუშაოს ხელისა და ფეხის ფრჩხილი
⌑ დაამუშოას ფეხის ქუსლები და კოჟრები
⌑ შეასრულოს ფრჩხილების აკრილით დაგრძელება-გაფორმება
⌑ შეასრულოს ფრჩხილების გელით დაგრძელება-გაფორმება
⌑ შეასრულოს ფრჩხილის გამაგრება აკრილითა და გელით
⌑ შეასრულოს ფრჩხილების გაფორმება თვლებითა და დამატებითი აქსესუარებით
⌑ შეასრულოს ფრჩხილის გუაშით, აკრილის საღებავებით მოხატვა
⌑ შეასრულოს გარქოვანებული კანისა და ნუნების დამუშავება
⌑ შეასრულოს ხელის (მაჯის) და ფეხის (ტერფის) მასაჟი.

სწავლის ხანგრძლივობაა 32 სასწავლო კვირა