პროფესიულ კოლეჯში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

თმის და ფრჩხილის მომსახურების პროგრამები

ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, მისაღები გამოცდების გარეშე, დაეუფლოს სასურველ პროფესიას.  გადადით მითითებულ ლინკზე და გაიარეთ რეგისტრაცია: https://bit.ly/30taM68

ტრენინგი: მოდულური სწავლება შპს „ კეონი აკადემიის “ პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის

ტრენინგი: მოდულური სწავლება შპს „ კეონი აკადემიის “ პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის

ტრენინგის მიზანი იყო აკადემიის პერსონალის ურთიერთგაცნობა, ინტეგრაცია სამუშაო გარემოსთან და მათი ეფექტური ჩართვა სამუშაო პროცესში. ღონისძიების ფარგლებში პერსონალი გაეცნო კომპანიის მისიას, ღირებულებებსა და ხედვას. ასევე დამსწრე პირებმა თეორიული ინფორმაციისა და პრაქტიკული სამუშაოების საშუალებით მიიღეს ინფორმაცია აკადემიაში მოდულური სწავლების თავისებურებების შესახებ.

ტრენინგი:  მოდულური სწავლება შპს „ კეონი აკადემიის “ პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის