ბიზნეს კომუნიკაცია

ბიზნეს კომუნიკაცია

ავტორი: გ. ჩაჩანიძე ქ. ნანობაშვილი

აღწერა:

დამატებითი ინფორმაცია:

ბიზნეს კომუნიკაცია