თმის მომსახურება

თმის მომსახურება

თმის მომსახურება

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, პ.ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის მიზანი: თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროს  კონკურენტუნარიანი კადრით უზრუნველყოფა, კერძოდ თმის სტილისტის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება.

სწავლის ხანგრძლივობა: 9 თვე

სწავლის წინაპირობა:  საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ: პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით.

კურსდამთვრებულს შეეძლება:

თმის შეჭრა

 სუბსტრაქტული სქემით ძირითადი ფერების გაფორმება

პალიტრის კლასიფიკაცია

თმის შეღებვა და გაღიავება

თმის ქიმიური დახვევა და გასწორება

 სხვადასხვა სახის ვარცხნილობის შექმნა

წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება

თმის სპა პროცედურების შესრულება

 დასაქმების შესაძლებლობები  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ პოზიციებზე: თმის ოსტატი, პარიკმახერი, თმის სტილისტი, ასევე შესაძლებელია დასაქმება თვითდასაქმების ფორმით.

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პარტნიორი/პრაქტიკის ორგანიზაციები:  სილამაზის სალონი სტუდია-  კეონი;    BEAUTY-LIFE