ფრჩხილის მომსახურება

ფრჩხილის მომსახურება

ფრჩხილის მომსახურება

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, პ.ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის მიზანი: თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროს  კონკურენტუნარიანი კადრით უზრუნველყოფა, კერძოდ ფრჩხილის ოსტატის ( მანიკური და პედიკური) კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება

სწავლის ხანგრძლივობა: 8  თვე

სწავლის წინაპირობა:  საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ: პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით.

კურსდამთვრებულს შეეძლება:

დაამუშაოს ხელისა და ფეხის ფრჩხილი

დაამუშოას ფეხის ქუსლები და კოჟრები

შეასრულოს ფრჩხილების აკრილით დაგრძელება-გაფორმება

შეასრულოს ფრჩხილების გელით დაგრძელება-გაფორმება

შეასრულოს ფრჩხილის გამაგრება აკრილითა და გელით

შეასრულოს ფრჩხილების გაფორმება თვლებითა და დამატებითი აქსესუარებით

შეასრულოს ფრჩხილის გუაშით, აკრილის საღებავებით მოხატვა

შეასრულოს გარქოვანებული კანისა და ნუნების დამუშავება

შეასრულოს ხელის (მაჯის) და ფეხის (ტერფის) მასაჟი

დასაქმების შესაძლებლობები  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ პოზიციაზე: ფრჩხილის ოსტატი, ასევე შესაძლებელია დასაქმება თვითდასაქმების ფორმით.

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პარტნიორი/პრაქტიკის ორგანიზაციები:  სილამაზის სალონი სტუდია-  კეონი;    BEAUTY-LIFE