შეხვედრა დამსაქმებელთან

შეხვედრა დამსაქმებელთან

პირველ  ივლისს პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერის ორგანიზებით   კეონი აკადემიაში გაიმართა შეხვედრა            „ფრჩხილის მომსახურების“ პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამის სტუდენტებს,   „ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგების“  პროფესიული მომზადების პროგრამის კურსდამთავრებულებსა და მანიკურის სალონის „Beauty Mode“-ის   წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის ფარგლებში დამსაქმებლებმა სტუდენტებსა და  კურსდამთავრებულებს მიაწოდეს ინფორმაცია მანიკურის  სალონის  საქმიანობის და  იქ  დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ. 
აკადემია  მომავალშიც გააგრძელებს პროფესიულ სტუდენტთა და მსმენელთა მხარდაჭერას დასაქმების კუთხით   

შეხვედრა დამსაქმებელთან