სტრატეგიული გეგმა

აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა არის შპს "კეონი აკადემიის" მიერ, 7 წლიანი პერსპერქტივაში დანახული განვითარების მიმართულება, რომელშიც ასახულია თუ რა  ნაბიჯების გადადგმა სურს სასწავლო დაწესებულებას საბოლოო შედეგის მისაღებად და წარმოადგენს ფუნდამენტს წარმატებული საქმიანობისთვის. 

სტრატეგიული გეგმა